Dagen i historian

Ada Byron Lovelace, brittisk matematiker och den förste datorprogrammeraren, föds.

1815

Vi kan allt – tack vare våra partners

Det vi själva inte klarar fixar våra samarbetspartners!

Självklart har även vi våra begränsningar – då går vi till pålitliga, väl beprövade företag med specialkunnande och resurser. Eller den tillverkning vi själva saknar.

JH-Reklam är delägare i

Rikstäckande Reklamgruppen.

Kundrekommendationer

" Ett gott samarbete och väl utförda uppdrag i 25 år till..."

                                                                                           Erica Fernqvist, Marketing Manager Convenience

"JH-Reklam är ett företag som levererar en produkt & ett resultat som vi som beställare förväntar oss. De är snabba både med förslag som med leverans av färdig produkt."

                                                                                           Rolf Nilsson, VD

"Snabba, hjälpsamma, goda idéer om hur saker och ting kan utformas. Jag är helt enkelt mycket nöjd med allt ni gjort, fönsterdekor, flaggor och visit-kort. Tack för ett gott arbete alltså"

                                                                                            Birgitta Sollerhed, VD